API integratie

Software moet aansluiten op de behoefte van je organisatie, of beter nog, software moet eraan bijdragen dat jij méér tijd aan je core business besteedt. Soms bestaat daar een standaardoplossing voor. Soms moet je nieuwe software ontwikkelen. En soms is het koppelen van verschillende software en/of systemen de beste oplossing. In dat laatste geval kunnen wij – hoe uitdagend je verzoek ook is – een API (application programming interface) voor je bouwen. Een slimme koppeling tussen verschillende systemen, waardoor gegevens kunnen worden uitgewisseld en systemen met elkaar communiceren.

Software laten samenwerken​
De meeste bedrijven maken gebruik van verschillende soorten software, voor onder anderen CRM, sales en boekhouding. Medewerkers moeten vervolgens schakelen tussen verschillende applicaties om hun werk uit te kunnen voeren. Door middel van API’s is het mogelijk om de verschillende applicaties naadloos met elkaar te laten samenwerken of een all-in-one applicatie te creëren. Via een API worden gegevens veilig en gecontroleerd uitgewisseld tussen verschillende software. Door een API-koppeling te ontwikkelen zorgen wij ervoor dat alle gegevens in alle pakketten binnen jouw organisatie actueel zijn en maximaal op elkaar aansluiten. Je hoeft niet meer voortdurend van applicatie te wisselen en hoeft nooit meer gegevens dubbel in te voeren.

Onze werkwijze​
Bij Mobile XL koppelen en integreren we voor jou alles met alles: van distributiesystemen tot e-commerceplatformen en van financiële pakketten tot salessoftware. Mobile XL heeft de juiste kennis in huis om de beste koppeling voor jou tot stand te brengen. Op een effectieve en veilige manier. Met onze ervaring bepalen we samen met jou voor welke data je API’s nodig hebt. Nu en in de toekomst.

Voor een succesvolle API-integratie doorlopen we een paar stappen: [ik weet natuurlijk niet of jullie ook zo werken].
∙We breng de bedrijfsprocessen en knelpunten in kaart en documenteren ze.
∙We identificeren de gepaste API’s om te voldoen aan jouw bedrijfsnoden.
∙We evalueren de tijd en onkosten die nodig zijn om de API’s te integreren (inbouwen).
∙Aantal en type betrokken platforms en systemen
∙We maken een volledige kosten-batenanalyse

Call Now Button