Software Ontwikkeling

Heb je een idee voor een nieuw product of dienst? Wil je kosten besparen door processen te optimaliseren? Wil je de kwaliteit verhogen van een intern proces? Wil je groeien of juist je groei beter bijbenen? Dit zijn allemaal goede redenen om te kiezen voor maatwerk software oplossingen van Mobile XL. Softwareontwikkeling is het ‘bouwen’ van computerprogramma’s die technische of
zakelijke functies sneller en adequater uitvoeren. Software wordt ontwikkeld in ‘programmeertalen’ zoals PHP, Java of C#.
Wij hebben alle technische en bedrijfskundige expertise in huis of in ons netwerk om met je mee te denken over wat de juiste software oplossing is voor jouw specifieke vraag. Misschien heb je maatwerksoftware nodig, misschien volstaat het koppelen en/of uitbreiden van standaard softwarepakketten. Om dat te bepalen, moeten we eerste weten wat jij met je software wil bereiken.
Wat zijn je doelen, nu en in de toekomst?

Begin met een MVP​
Doet Mobile XL dit ook?​
Als ondernemer wil je zo snel mogelijk je idee lanceren. Om te kunnen groeien, omzet te genereren en feedback van je (potentiële) klanten te verzamelen. Als het even kan, wil je niet meteen een pak geld investeren in software ontwikkeling. Dat is geen probleem, want we beginnen met een minimum viable product (MVP). Het ontwikkelen van een MVP draait om het selecteren van “must-have features” waarbij we rekening houden met functionaliteit en gebruikerservaring. Features die de eerste gebruikers tevreden stellen en aan jouw organisatie, product of dienst binden. Dus we focussen op de essentie en bewaren de rest voor later.

3 manieren van software ontwikkeling
∙Het waterval principe: het ontwikkeltraject opdelen in verschillende fases. De ontwikkelaars beginnen pas met hun werk als alle specificaties helder zijn. Elke fase uit het project moet volledige afgerond zijn voordat de volgende fase wordt gestart.
∙Iteratieve software ontwikkeling: een methode waarbij het draait om snel een prototype te ontwikkelen. Er kan relatief soepel omgegaan worden met specificaties, want het prototype is flexibel. Deze methode van software ontwikkeling is in feite cyclisch, het proces volgt een cyclus van ontwikkeling, verbetering, demonstratie en weer terug.
∙Spiraal software ontwikkeling: is een soort combinatie van beide modellen en poogt daarmee te profiteren van de voordelen die de methodieken bieden. Er wordt cyclisch gewerkt en de verschillende fases uit de projectmethodiek komen verschillende malen aan bod.

Onze werkwijze​
Bij Mobile XL kiezen we meestal voor de werkwijze… ??? Bij Prato werken ze ongeveer op de volgende manier, maar ik weet niet precies hoe het bij jou zit?
Voor elke nieuwe software versie moeten de belangrijkste taken het eerst worden uitgevoerd. Deze set van taken wordt ook wel de ‘project backlog’ genoemd. Door bij de start van het project de klantwensen te verzamelen in thema’s kunnen de programmeurs ze vertalen naar ‘user stories’. Dit zijn programmeertaken, maar dan geschreven in normale mensentaal.
Met user stories kunnen programmeurs laten zien dat ze de klantbehoefte door-en-door begrijpen.
Ook maken we zo optimaal gebruik van de kennis van programmeurs over hoe een klantwens het beste en het snelste kan worden opgepakt.
Verder schat het team elke user story in op complexiteit. Jij als opdrachtgever krijgt zo, samen met de product owner die jou binnen ons team vertegenwoordigt, een gevoel van de hoeveelheid taken binnen een release. Elke release heeft namelijk een vast budget. Daarnaast heeft een release een start- en einddatum: daarmee weten we zeker wanneer het werk af is en kunnen we bijvoorbeeld testsessies organiseren.
Na afloop van iedere release wordt project backlog verrijkt met aanvullende informatie, feedback en eventuele nieuwe wensen. Een ideaal middel dus om een project continu te monitoren. Door voor iedere volgende release de (nieuwe) user stories te schikken op volgorde van belangrijkheid, ontstaat steeds een praktische, efficiënte lijst van zaken die we moeten oppakken. Zo maken we het beste eindproduct door continu met jou als klant/eindgebruiker samen te werken.

Call Now Button